Üldtingimused

1. Üldine

Veebipoodide www.smoothbev.ee ja www.smoothbev.com (edaspidiettevõte) omanik on Tentex OÜ, registrikood: 12611950, asukohaga Eestis,Tõrvandi, Ringtee 3, 61715. Tellimuse vormistamisel saate abi meie klienditeenindusest.Ettevõte müüb tooteid klientidele ja täisealistele isikutele. Käesolevadtarnetingimused kehtivad meie e-poes tehtud tellimuste ja tellimustesuhtes, mis on tehtud meie veebilehel oleva vormi abil, e-posti või telefoniteel.Tarnetingimused kehtivad alates 1. maist 2023. Meil on õigus tingimusiajakohastada ja muuta, seega peab klient alati enne meie e-poest tellimistnendega tutvuma.Leping jõustub, kui klient teeb tellimuse ja nõustub tingimustega.

2. Privaatsuse kaitse

Teave selle kohta, kuidas ettevõte töötleb teie isikuandmeid, on saadavalmeie privaatsuspoliitikas. Kogu veebilehel olev teave, sealhulgas, kuidmitte ainult, kaubamärgid, logod, tekstid, graafika, pildid, videod,kollektsioonid ja nende välimus on ettevõtte või selle partnerite omand ningon kaitstud Eesti Vabariigi seaduste ja määrustega. Keelatud on kasutada sisu viisil, mis võib rikkuda ettevõtte või sellepartnerite intellektuaalomandi õigusi. Veebisaidi sisu taaskasutamine võitaasavaldamine on keelatud.

3. Tooted ja hinnad

Veebipoe toodete omadused ja hinnad on esitatud iga tootekaardi juures.Jätame endale õiguse muuta hindu ja tarnehindasid, seega kontrolligehindu ostukorvist enne tellimuse vormistamist. Toodete hinnad sisaldavadmakse, mis on märgitud ostukorvis ja tellimuse kinnituses.

4. Toimituskulut

Ettevõtte poolt võetavad saatmiskulud sõltuvad konkreetsest tellimusest (ntkaal, pakend) ja valitud tarneviisist ning need lisatakse automaatselttellimuse kogusummale. Kui tellimus ei ole e-poes esitatud, saadetaksehinnad kliendile e-kirjaga. Enne tellimuse vastuvõtmist ja tellimusekinnitamisel näete ostukorvis, millised on tellimusele rakenduvadsaatmiskulud (kui saatmiskulud on tasutud).

5. Tellimus ja leping

Te saate tooteid tellida meie veebipoe avalehel, lisades need ostukorvi ningkinnitades tellimuse ja tasudes ostukorvis oleva sisu eest makseteenusekaudu. Meie e-poest tellides peate tutvuma ja nõustuma meie parasjagukehtivate tarnetingimustega. Te mõistate, et teie tellimus, mille me oleme vastu võtnud ja kinnitanud, onsiduv ja loob meie vahelise lepingu koos käesolevate tarnetingimustega,välja arvatud see osa, mis on välja toodud allpool tühistamisõiguse kohta.

6. Maksmine

Tellimuse eest saate tasuda veebipoes kirjeldatud ja ostukorvis valitudmakseviiside abil.

7. Tellimuse ja makse kinnitus

Pärast edukat tellimust saadetakse teie e-posti aadressile tellimusekinnitus, seega sisestage tellimuse vormistamisel oma õige e-postiaadress. Tellimuse kinnituses kinnitatakse ka kasutatud makseviis. Kui me mingil ootamatul põhjusel ei saa teie tellimust kinnitada, teavitameteid sellest e-posti teel niipea kui võimalik.

8. Tarneviis

Me toimetame teie tellimuse kohale, kasutades ühte meie veebisaidilnimetatud tarneviisidest, mille valite tellimuse esitamisel.

9. Tarneaeg

Tarneaeg on märgitud makse leheküljel valitud tarneviisi puhul ja sõltubtellimusest. Tarneaeg sõltub kohaletoimetamise riigist ja see on märgitudostukorvis enne maksmist. Ettevõte ei vastuta tellimuse hilinemise eest, kuitellimus antakse õigeaegselt üle transpordiettevõttele ja tarne viibibtranspordiettevõtte või muu vääramatu jõu tõttu. Kui ei ole märgitud teisiti, toimetatakse tellimuse tooted lattu 5 tööpäevajooksul. Viivitused võivad olla tingitud tarnija koduriigi pühadest võimuudest puhkepäevadest.

10. Tühistamisõigus ja tagastamise tingimused

Kui olete tarbija, on teil Eestis kehtiva Tarbijakaitseseaduse kohaselt õigustellimus tühistada, teatades sellest meile hiljemalt 14 päeva jooksul pärastkauba või viimase kaubapartii kättesaamist või, kui tegemist on tavapärasekaubatarnega, pärast esimese kaubapartii kättesaamist. Tühistamisest tuleb selgelt teatada, võttes meiega ühendust e-postiaadressil info@smoothbev.com või täites vormi.  Klient on kohustatud hoolitsema toote ja sellega kaasas olevate tarvikuteseisukorra eest, kuni te olete otsustanud toote alles jätta. Tagastatavadtooted peavad olema originaalpakendis, kasutamata ja hästi pakitud.Võimalik kulumine, kahjustatud pakend või selle puudumine võib kaasatuua väärtuse vähenemise ja seetõttu võidakse tagastamine osaliselt võitäielikult tagasi lükata.Kui tehing tühistatakse, tuleb kaup viivitamatult ja hiljemalt 14 päevajooksul pärast tühistamisteate esitamist tagastada meie allpool nimetatudtagastamisaadressile. Vajaduse korral peab tagastaja tõendama, et kaupon õigeaegselt tagastatud, näiteks tagastuskviitungiga. Tagastamistasu onsama suur kui tarnetasu. Tagastamistasu arvatakse enne tagastamistautomaatselt hinnast maha. Tarnetasu ei tagastata, kui toode on tarne ajalheas seisukorras ja kui see ei kuulu garantii alla. Sellest tulenevalt tagastame teile tellimuse eest makstud raha viivitamatult14 tööpäeva jooksul, kui tooted on taas laos.

11. Saadetise ja probleemsete olukordade kontrollimine

Palun kontrollige saadetist kohe pärast selle kättesaamist. Kui pakend võitoode on kahjustatud, tuleb meid teavitada 7 päeva jooksul pärastkohaletoimetamist, vastasel juhul ei ole meil võimalik esitadakompensatsiooninõudeid transpordifirmale ega neid hüvitada kliendile. Kui toode on transpordi käigus kaduma läinud või ei vasta muul viisil teietellimusele või on vale, teavitage sellest meie klienditeenindust niipea kuivõimalik ja hiljemalt 14 tööpäeva jooksul ning me lepime kokku, kuidas vigaparandada. Järgime Tarbijakaitseseaduse kohustuslikke vea vastutusesätteid vigade kohta.

12. Vastutuse piiramine

Ettevõte ei vastuta tellimuse, tarne või tootega seotud või eelnimetatudkahju eest, välja arvatud juhul, kui Tarbijakaitseseaduses või muuskohustuslikus seaduses ei ole kõnealuse kahju suhtes sätestatud teisiti.

13. Vaidlused

Püüame lahendada teie tellimusega seotud erimeelsused eelkõigekokkuleppe teel, seega võtke palun esmalt ühendust meieklienditeenindusega, et olukord lahendada. Kui klient ja ettevõte ei suuda vaidlust rahumeelselt lahendada, võib ostjapöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saatetutvuda ja avalduse esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevussekuulub ostja ja ettevõtte vahelisest lepingust tulenevate vaidlustelahendamine. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Vajaduse korral võib klient pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidluste lahendamise komisjoni poole.