Privaatsuspoliitika

1. Registripidaja

Tentex OÜ, registrinumber: 12611950 (edaspidi "Ă€riĂŒhing"). Aadress: Eesti, TĂ”rvandi, Ringtee 3, 61715.

 

Vajadusel vĂ”ite kĂŒsida meie klienditeenindusest lisateavet andmekaitse ja isikuandmete töötlemise kohta.

E-post: info@smoothbev.com.2. Registri nimi

Registri nimi on veebipoe smoothbev.com kliendiregister, edaspidi "register".3. Isikuandmete töötlemise eesmÀrk

Isikuandmeid töödeldakse eesmÀrkidel, mis on seotud kliendisuhete juhtimise, haldamise ja arendamisega, teenuste osutamise ja osutamise ning teenuste arendamise ja arveldamisega. Isikuandmeid töödeldakse ka vÔimalike kaebuste ja muude nÔuete lahendamiseks vajalikel eesmÀrkidel.
 
Lisaks töödeldakse isikuandmeid klientidele suunatud teabevahetuses, nÀiteks teavitamise ja uudiste edastamise eesmÀrgil, samuti turunduses, mille raames töödeldakse isikuandmeid ka otseturunduse ja elektroonilise otseturunduse eesmÀrgil.
 
Kliendil on Ôigus keelduda talle suunatud otseturundusest. Vastutav töötleja töötleb andmeid ise ja kasutab isikuandmete töötlemisel alltöövÔtjaid, kes tegutsevad vastutava töötleja nimel ja arvel.4. Töötlemise Ôiguslikud alused

Isikuandmete töötlemise Ă”iguslikud alused on vastavalt ELi ĂŒldisele andmekaitsemÀÀrusele (edaspidi ka "GDPR") jĂ€rgmised alused:
 

 1. andmesubjekt on andnud nĂ”usoleku oma isikuandmete töötlemiseks ĂŒhel vĂ”i mitmel konkreetsel eesmĂ€rgil (GDPR 6 art 1.a);
   

 2. töötlemine on vajalik sellise lepingu rakendamiseks, mille osapool on andmesubjekt, vÔi lepingueelsete meetmete rakendamiseks andmesubjekti taotlusel (GDPR 6 art 1.b);
   

 3. töötlemine on vajalik vastutava töötleja vÔi kolmanda isiku Ôigustatud huvide tÀitmiseks (GDPR 6 art 1.f).

 
Eespool nimetatud vastutava töötleja Ôigustatud huvi p
Ôhineb andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelisel sisulisel ja asjakohasel suhtel, mis tuleneb asjaolust, et andmesubjekt on vastutava töötleja klient, ning kui töötlemine toimub eesmÀrkidel, mida andmesubjekt vÔis mÔistlikult eeldada isikuandmete kogumise ajal ja seoses asjaomase suhtega.5. Registri andmesisu (töödeldavate isikuandmete rĂŒhmad)

Register sisaldab pÔhimÔtteliselt jÀrgmisi isikuandmeid kÔigi registreeritud isikute kohta:
 

 1. isiku pÔhi- ja kontaktandmed: eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
   

 2. teave, mis on seotud isiku ettevÔtte vÔi muu organisatsiooniga ja isiku ametikohaga vÔi ametinimetusega. ettevÔttes vÔi organisatsioonis;
   

 3. isiku otseturustusload ja -keelud.6. Regulaarsed teabeallikad

Isikuandmeid kogutakse registreeritud isikult endalt.
 
Isikuandmeid kogutakse ja ajakohastatakse kehtivate Ă”igusaktide piires ka ĂŒldkĂ€ttesaadavatest allikatest, mis on seotud vastutava töötleja ja registreeritud isiku vahelise kliendisuhte rakendamisega ning millega vastutav töötleja tĂ€idab oma kliendisuhete sĂ€ilitamisega seotud kohustusi.7. Isikuandmete sÀilitamise periood

Registrisse kogutud teavet sÀilitatakse ainult nii kaua ja nii palju, kui see on vajalik seoses algse vÔi kokkusobiva eesmÀrgiga, milleks isikuandmeid koguti.
 
Isikuandmete sĂ€ilitamise vajadust hinnatakse kord 5 aasta jooksul; igal juhul kustutatakse andmed registreeritud isiku kohta registrist 5 aastat pĂ€rast seda, kui registreeritud isiku kliendisuhe vastutava töötlejaga on lĂ”ppenud ning kliendisuhtega seotud kohustused ja meetmed on lĂ”petatud. NĂ€iteks raamatupidamisdokumente sĂ€ilitatakse viis aastat pĂ€rast arvestusperioodi lĂ”ppu.
 
Vastutav töötleja hindab andmete sÀilitamise vajalikkust regulaarselt vastavalt oma sisemisele tegevusjuhendile. Lisaks vÔtab vastutav töötleja kÔik vÔimalikud mÔistlikud meetmed tagamaks, et töötlemise eesmÀrkidega seoses ebatÀpsed, ebaÔiged vÔi aegunud isikuandmed kustutatakse vÔi parandatakse viivitamata.8. Isikuandmete vastuvĂ”tjad (vastuvĂ”tjarĂŒhmad) ja andmete korrapĂ€rane edastamine

Isikuandmeid ei avaldata kolmandatele isikutele, vÀlja arvatud jÀrgmistel juhtudel:
⊁    Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi valitud transporditeenuse pakkujale.
⊁    Kui kaup toimetatakse kohale kulleriga, edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
⊁    Kui veebipoe raamatupidamist teostab teenusepakkuja, edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamiseks.
⊁    Isikuandmeid vĂ”ib edastada infotehnoloogia teenusepakkujatele, kui see on vajalik veebipoe vĂ”i infoteenuse toimimise tagamiseks9. Sihtotstarbeline turundus

AlljĂ€rgnevad teenused koguvad anonĂŒĂŒmset teavet veebisaidi kĂŒlastajate kohta ilma isikuandmeteta. Veebisaidi kĂŒlastuse pĂ”hjal saame teha sihipĂ€rast reklaami jĂ€rgmistes teenustes:
⊁    Google Analytics
⊁    Facebook
⊁    Instagram10. Registrite kaitse pÔhimÔtted

Isikuandmeid sĂ€ilitatakse Lightspeed Netherlands BV serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi vĂ”i Euroopa Majanduspiirkonnaga ĂŒhinenud riikide territooriumil. Andmeid vĂ”ib edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks, vĂ”i kolmandas riigis asuvale ettevĂ”ttele, mille suhtes on kohaldatud artiklis 46 osutatud kaitsemeetmeid.
 
Veebipoe töötajatel on juurdepÀÀs isikuandmetele, kellel on juurdepÀÀs isikuandmetele veebipoe kasutamisega seotud tehniliste probleemide lahendamiseks ja klienditeeninduse osutamiseks.
 
Veebipood rakendab asjakohaseid fĂŒĂŒsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku vĂ”i ebaseadusliku hĂ€vitamise, kadumise, muutmise vĂ”i loata kasutamise ja avalikustamise eest.
 
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmete majutamine) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sÔlmitud kokkulepete alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.11. Andmesubjektide Ôigused

Registreerijal on vastavalt ELi ĂŒldisele andmekaitsemÀÀrusele jĂ€rgmised Ă”igused:

⊁    Ă”igus saada vastutavalt töötlejalt kinnitust selle kohta, et teda puudutavaid isikuandmeid töödeldakse vĂ”i et neid ei töödelda, ning kui neid isikuandmeid töödeldakse, siis Ă”igus saada juurdepÀÀs isikuandmetele ja jĂ€rgmisele teabele: (i) töötlemise eesmĂ€rgid; ii) kĂ”nealuste isikuandmete rĂŒhmad; iii) vastuvĂ”tjad vĂ”i vastuvĂ”tjate rĂŒhmad, kellele isikuandmeid on avaldatud vĂ”i kavatsetakse avaldada; iv) vĂ”imaluse korral isikuandmete kavandatud sĂ€ilitamisperiood vĂ”i, kui see ei ole vĂ”imalik, selle perioodi kindlaksmÀÀramise kriteeriumid; (v) andmesubjekti Ă”igus nĂ”uda vastutavalt töötlejalt teda puudutavate isikuandmete parandamist vĂ”i kustutamist vĂ”i isikuandmete töötlemise piiramist vĂ”i sellise töötlemise vaidlustamist; vi) Ă”igus esitada kaebus jĂ€relevalveasutusele; vii) kui isikuandmeid ei ole kogutud andmesubjektilt, kogu olemasolev teave andmete pĂ€ritolu kohta (GDPR art. 15). Need kirjeldatud pĂ”hiteave (i) kuni (vii) antakse registreeritud isikule kĂ€esolevas vormis;

⊁    Ă”igus nĂ”usolek igal ajal tagasi vĂ”tta, ilma et see mĂ”jutaks nĂ”usoleku alusel enne selle tagasivĂ”tmist toimunud töötlemise seaduslikkust (GDPR artikkel 7);

⊁    Ă”igus nĂ”uda, et vastutav töötleja parandaks pĂ”hjendamatu viivituseta andmesubjekti puudutavaid ebatĂ€pseid ja ebaĂ”igeid isikuandmeid, ning Ă”igus nĂ”uda puudulike isikuandmete tĂ€iendamist, nĂ€iteks tĂ€iendava selgituse esitamist, vĂ”ttes arvesse andmete töötlemise eesmĂ€rki (isikuandmete kaitse ĂŒldmÀÀruse artikkel 16);

⊁    Ă”igus nĂ”uda, et vastutav töötleja kustutaks andmesubjekti kĂ€sitlevad isikuandmed viivitamata, kui i) isikuandmeid ei ole enam vaja eesmĂ€rkidel, milleks neid koguti vĂ”i milleks neid muul viisil töödeldi; ii) andmesubjekt vĂ”tab tagasi nĂ”usoleku, millel töötlemine pĂ”hines, ja kui puudub muu Ă”iguslik alus töötlemiseks; (iii) andmesubjekt esitab vastuvĂ€ite töötlemisele tema isikliku eriolukorraga seotud pĂ”hjustel ja töötlemiseks puudub Ă”igustatud pĂ”hjus vĂ”i andmesubjekt esitab vastuvĂ€ite töötlemisele otseturunduse eesmĂ€rgil; iv) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; vĂ”i v) isikuandmed tuleb kustutada, et tĂ€ita vastutava töötleja suhtes kohaldatavat Ă”iguslikku kohustust, mis pĂ”hineb liidu vĂ”i siseriiklikul Ă”igusel (GDPR artikkel 1), vĂ”i v) isikuandmed tuleb kustutada, et tĂ€ita vastutava töötleja suhtes kohaldatavat Ă”iguslikku kohustust, mis pĂ”hineb liidu vĂ”i siseriiklikul Ă”igusel (GDPR artikkel 1). 17);

⊁    vastutava töötleja Ă”igus piirata töötlemist, kui i) andmesubjekt vaidlustab isikuandmete tĂ€psuse, millisel juhul töötlemine piirdub ajavahemikuga, mille jooksul vastutav töötleja saab nende tĂ€psust kontrollida; ii) töötlemine on ebaseaduslik ja andmesubjekt on vastu isikuandmete kustutamisele ning nĂ”uab selle asemel nende kasutamise piiramist; (iii) vastutav töötleja ei vaja kĂ”nealuseid isikuandmeid enam töötlemise eesmĂ€rgil, kuid andmesubjekt vajab neid Ă”igusliku nĂ”ude ettevalmistamiseks, esitamiseks vĂ”i kaitsmiseks; vĂ”i iv) andmesubjekt on esitanud vastuvĂ€ite isikuandmete töötlemisele tema isikliku erilise olukorraga seotud pĂ”hjustel, kuni kontrollitakse, kas vastutava töötleja Ă”iguspĂ€rased pĂ”hjused kaaluvad ĂŒles andmesubjekti pĂ”hjused (GDPR art. 18);

⊁    Ă”igus saada enda kohta kĂ€ivad isikuandmed, mille andmesubjekt on vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, ĂŒldkasutatavas ja masinloetavas vormis, ning Ă”igus edastada kĂ”nealused andmed teisele vastutavale töötlejale ilma selle vastutava töötleja takistusteta, kellele isikuandmed on edastatud, kui töötlemine pĂ”hineb mÀÀruses osutatud nĂ”usolekul ja töötlemine toimub automaatselt (GDPR 20 art.);

⊁    Ă”igus esitada kaebus jĂ€relevalveasutusele, kui andmesubjekt leiab, et teda puudutavate isikuandmete töötlemine rikub ELi isikuandmete kaitse ĂŒldmÀÀrust (GDPR artikkel 77).
 
Andmesubjekti Ôiguste kasutamise taotlused adresseeritakse punktis 1 nimetatud vastutavale töötlejale.

1. Registripidaja

Tentex OÜ, registrinumber: 12611950 (edaspidi "Ă€riĂŒhing"). Aadress: Eesti, TĂ”rvandi, Ringtee 3, 61715.

 

Vajadusel vĂ”ite kĂŒsida meie klienditeenindusest lisateavet andmekaitse ja isikuandmete töötlemise kohta.

E-post: info@smoothbev.com.

2. Registri nimi

Registri nimi on veebipoe smoothbev.com kliendiregister, edaspidi "register".

3. Isikuandmete töötlemise eesmÀrk

Isikuandmeid töödeldakse eesmÀrkidel, mis on seotud kliendisuhete juhtimise, haldamise ja arendamisega, teenuste osutamise ja osutamise ning teenuste arendamise ja arveldamisega. Isikuandmeid töödeldakse ka vÔimalike kaebuste ja muude nÔuete lahendamiseks vajalikel eesmÀrkidel. Lisaks töödeldakse isikuandmeid klientidele suunatud teabevahetuses, nÀiteks teavitamise ja uudiste edastamise eesmÀrgil, samuti turunduses, mille raames töödeldakse isikuandmeid ka otseturunduse ja elektroonilise otseturunduse eesmÀrgil. Kliendil on Ôigus keelduda talle suunatud otseturundusest. Vastutav töötleja töötleb andmeid ise ja kasutab isikuandmete töötlemisel alltöövÔtjaid, kes tegutsevad vastutava töötleja nimel ja arvel.

4. Töötlemise Ôiguslikud alused

Isikuandmete töötlemise Ă”iguslikud alused on vastavalt ELi ĂŒldisele andmekaitsemÀÀrusele (edaspidi ka "GDPR") jĂ€rgmised alused:  Eespool nimetatud vastutava töötleja Ôigustatud huvi pÔhineb andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelisel sisulisel ja asjakohasel suhtel, mis tuleneb asjaolust, et andmesubjekt on vastutava töötleja klient, ning kui töötlemine toimub eesmÀrkidel, mida andmesubjekt vÔis mÔistlikult eeldada isikuandmete kogumise ajal ja seoses asjaomase suhtega.

5. Registri andmesisu (töödeldavate isikuandmete rĂŒhmad)

Register sisaldab pÔhimÔtteliselt jÀrgmisi isikuandmeid kÔigi registreeritud isikute kohta: 6. Regulaarsed teabeallikad

Isikuandmeid kogutakse registreeritud isikult endalt. Isikuandmeid kogutakse ja ajakohastatakse kehtivate Ă”igusaktide piires ka ĂŒldkĂ€ttesaadavatest allikatest, mis on seotud vastutava töötleja ja registreeritud isiku vahelise kliendisuhte rakendamisega ning millega vastutav töötleja tĂ€idab oma kliendisuhete sĂ€ilitamisega seotud kohustusi.

7. Isikuandmete sÀilitamise periood

Registrisse kogutud teavet sÀilitatakse ainult nii kaua ja nii palju, kui see on vajalik seoses algse vÔi kokkusobiva eesmÀrgiga, milleks isikuandmeid koguti. Isikuandmete sÀilitamise vajadust hinnatakse kord 5 aasta jooksul; igal juhul kustutatakse andmed registreeritud isiku kohta registrist 5 aastat pÀrast seda, kui registreeritud isiku kliendisuhe vastutava töötlejaga on lÔppenud ning kliendisuhtega seotud kohustused ja meetmed on lÔpetatud. NÀiteks raamatupidamisdokumente sÀilitatakse viis aastat pÀrast arvestusperioodi lÔppu. Vastutav töötleja hindab andmete sÀilitamise vajalikkust regulaarselt vastavalt oma sisemisele tegevusjuhendile. Lisaks vÔtab vastutav töötleja kÔik vÔimalikud mÔistlikud meetmed tagamaks, et töötlemise eesmÀrkidega seoses ebatÀpsed, ebaÔiged vÔi aegunud isikuandmed kustutatakse vÔi parandatakse viivitamata.

8. Isikuandmete vastuvĂ”tjad (vastuvĂ”tjarĂŒhmad) ja andmete korrapĂ€rane edastamine

Isikuandmeid ei avaldata kolmandatele isikutele, vÀlja arvatud jÀrgmistel juhtudel:⊁    Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi valitud transporditeenuse pakkujale.⊁    Kui kaup toimetatakse kohale kulleriga, edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.⊁    Kui veebipoe raamatupidamist teostab teenusepakkuja, edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamiseks.⊁    Isikuandmeid vÔib edastada infotehnoloogia teenusepakkujatele, kui see on vajalik veebipoe vÔi infoteenuse toimimise tagamiseks

9. Sihtotstarbeline turundus

AlljĂ€rgnevad teenused koguvad anonĂŒĂŒmset teavet veebisaidi kĂŒlastajate kohta ilma isikuandmeteta. Veebisaidi kĂŒlastuse pĂ”hjal saame teha sihipĂ€rast reklaami jĂ€rgmistes teenustes:⊁    Google Analytics⊁    Facebook⊁    Instagram

10. Registrite kaitse pÔhimÔtted

Isikuandmeid sĂ€ilitatakse Lightspeed Netherlands BV serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi vĂ”i Euroopa Majanduspiirkonnaga ĂŒhinenud riikide territooriumil. Andmeid vĂ”ib edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks, vĂ”i kolmandas riigis asuvale ettevĂ”ttele, mille suhtes on kohaldatud artiklis 46 osutatud kaitsemeetmeid. Veebipoe töötajatel on juurdepÀÀs isikuandmetele, kellel on juurdepÀÀs isikuandmetele veebipoe kasutamisega seotud tehniliste probleemide lahendamiseks ja klienditeeninduse osutamiseks. Veebipood rakendab asjakohaseid fĂŒĂŒsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku vĂ”i ebaseadusliku hĂ€vitamise, kadumise, muutmise vĂ”i loata kasutamise ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmete majutamine) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sĂ”lmitud kokkulepete alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

11. Andmesubjektide Ôigused

Registreerijal on vastavalt ELi ĂŒldisele andmekaitsemÀÀrusele jĂ€rgmised Ă”igused:⊁    Ôigus saada vastutavalt töötlejalt kinnitust selle kohta, et teda puudutavaid isikuandmeid töödeldakse vĂ”i et neid ei töödelda, ning kui neid isikuandmeid töödeldakse, siis Ă”igus saada juurdepÀÀs isikuandmetele ja jĂ€rgmisele teabele: (i) töötlemise eesmĂ€rgid; ii) kĂ”nealuste isikuandmete rĂŒhmad; iii) vastuvĂ”tjad vĂ”i vastuvĂ”tjate rĂŒhmad, kellele isikuandmeid on avaldatud vĂ”i kavatsetakse avaldada; iv) vĂ”imaluse korral isikuandmete kavandatud sĂ€ilitamisperiood vĂ”i, kui see ei ole vĂ”imalik, selle perioodi kindlaksmÀÀramise kriteeriumid; (v) andmesubjekti Ă”igus nĂ”uda vastutavalt töötlejalt teda puudutavate isikuandmete parandamist vĂ”i kustutamist vĂ”i isikuandmete töötlemise piiramist vĂ”i sellise töötlemise vaidlustamist; vi) Ă”igus esitada kaebus jĂ€relevalveasutusele; vii) kui isikuandmeid ei ole kogutud andmesubjektilt, kogu olemasolev teave andmete pĂ€ritolu kohta (GDPR art. 15). Need kirjeldatud pĂ”hiteave (i) kuni (vii) antakse registreeritud isikule kĂ€esolevas vormis;⊁    Ôigus nĂ”usolek igal ajal tagasi vĂ”tta, ilma et see mĂ”jutaks nĂ”usoleku alusel enne selle tagasivĂ”tmist toimunud töötlemise seaduslikkust (GDPR artikkel 7);⊁    Ôigus nĂ”uda, et vastutav töötleja parandaks pĂ”hjendamatu viivituseta andmesubjekti puudutavaid ebatĂ€pseid ja ebaĂ”igeid isikuandmeid, ning Ă”igus nĂ”uda puudulike isikuandmete tĂ€iendamist, nĂ€iteks tĂ€iendava selgituse esitamist, vĂ”ttes arvesse andmete töötlemise eesmĂ€rki (isikuandmete kaitse ĂŒldmÀÀruse artikkel 16);⊁    Ôigus nĂ”uda, et vastutav töötleja kustutaks andmesubjekti kĂ€sitlevad isikuandmed viivitamata, kui i) isikuandmeid ei ole enam vaja eesmĂ€rkidel, milleks neid koguti vĂ”i milleks neid muul viisil töödeldi; ii) andmesubjekt vĂ”tab tagasi nĂ”usoleku, millel töötlemine pĂ”hines, ja kui puudub muu Ă”iguslik alus töötlemiseks; (iii) andmesubjekt esitab vastuvĂ€ite töötlemisele tema isikliku eriolukorraga seotud pĂ”hjustel ja töötlemiseks puudub Ă”igustatud pĂ”hjus vĂ”i andmesubjekt esitab vastuvĂ€ite töötlemisele otseturunduse eesmĂ€rgil; iv) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; vĂ”i v) isikuandmed tuleb kustutada, et tĂ€ita vastutava töötleja suhtes kohaldatavat Ă”iguslikku kohustust, mis pĂ”hineb liidu vĂ”i siseriiklikul Ă”igusel (GDPR artikkel 1), vĂ”i v) isikuandmed tuleb kustutada, et tĂ€ita vastutava töötleja suhtes kohaldatavat Ă”iguslikku kohustust, mis pĂ”hineb liidu vĂ”i siseriiklikul Ă”igusel (GDPR artikkel 1). 17);⊁    vastutava töötleja Ă”igus piirata töötlemist, kui i) andmesubjekt vaidlustab isikuandmete tĂ€psuse, millisel juhul töötlemine piirdub ajavahemikuga, mille jooksul vastutav töötleja saab nende tĂ€psust kontrollida; ii) töötlemine on ebaseaduslik ja andmesubjekt on vastu isikuandmete kustutamisele ning nĂ”uab selle asemel nende kasutamise piiramist; (iii) vastutav töötleja ei vaja kĂ”nealuseid isikuandmeid enam töötlemise eesmĂ€rgil, kuid andmesubjekt vajab neid Ă”igusliku nĂ”ude ettevalmistamiseks, esitamiseks vĂ”i kaitsmiseks; vĂ”i iv) andmesubjekt on esitanud vastuvĂ€ite isikuandmete töötlemisele tema isikliku erilise olukorraga seotud pĂ”hjustel, kuni kontrollitakse, kas vastutava töötleja Ă”iguspĂ€rased pĂ”hjused kaaluvad ĂŒles andmesubjekti pĂ”hjused (GDPR art. 18);⊁    Ôigus saada enda kohta kĂ€ivad isikuandmed, mille andmesubjekt on vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, ĂŒldkasutatavas ja masinloetavas vormis, ning Ă”igus edastada kĂ”nealused andmed teisele vastutavale töötlejale ilma selle vastutava töötleja takistusteta, kellele isikuandmed on edastatud, kui töötlemine pĂ”hineb mÀÀruses osutatud nĂ”usolekul ja töötlemine toimub automaatselt (GDPR 20 art.);⊁    Ôigus esitada kaebus jĂ€relevalveasutusele, kui andmesubjekt leiab, et teda puudutavate isikuandmete töötlemine rikub ELi isikuandmete kaitse ĂŒldmÀÀrust (GDPR artikkel 77). Andmesubjekti Ă”iguste kasutamise taotlused adresseeritakse punktis 1 nimetatud vastutavale töötlejale.