Tagastus

Kõikidel toodetel on 14-päevane tagastusõigus. Klient on kohustatud hoolitsema toote ja tarnitud lisaseadmete seisukorra eest, kuni olete otsustanud toote alles jätta.

Igasugune kulumine, kahjustatud pakend või pakendi puudumine võib põhjustada väärtuse vähenemist ja seetõttu võidakse keelduda osalisest või täielikust tagasimaksest.

Klient võib tagastada ka ainult konkreetse toote konkreetsest tellimusest.

Küsige tagastusjuhiseid, võttes ühendust meie klienditeenindusega.